سبد خرید خالي مي باشد

زکات

untitled_1549652257

سبک زندگي هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هويت آن جامعه است. جامعه کنونی زماني مي‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان ببخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
در اثر حاضر تلاش شده است آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) درباره نقش زکات در سبک زندگی و آداب آن مورد بررسی قرار گیرد