سبد خرید خالي مي باشد

روزه

untitled_1868918852

سبک زندگي هر جامعه‌اي، نمای ظاهر و آشکار هويت آن جامعه است. جامعه کنونی زماني مي‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان ببخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
در اثر حاضر تلاش شده است آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) درباره نقش روزه در سبک زندگی و آداب آن مورد برسی قرار گیرد.