سبد خرید خالي مي باشد

نظریه علم دینی در آثار آیه الله جوادی آملی

untitled_242489244

پرونده علمی با موضوع «علم دينی در آثار آيت‌اللّه العظمی جوادی آملی»  تلاش دارد بخشی از مجموعه‌دروس، مقالات، سخنرانی‌ها و پيام‌های ايشان در باب علم دينی را در قالب يك اثر مستقل ارائه نمايد تا مخاطبين هدف بتوانند منبعی مستقل که برتابنده ابعاد نظريه ايشان در متن دروس و آثارشان می‌باشد، جهت مطالعه و مراجعه در اختيار داشته باشند.