سبد خرید خالي مي باشد

مکتب فقهی محقق اردبیلی

untitled_235538206

کتاب حاضر حاصل چند سال تحقیق در آرای فقهی و دیدگاه‌های فرافقهی فقیه وارسته و ژرفنگر محقق اردبیلی(ره) است. نویسندگان تلاش کرده¬اند فقه محقق اردبیلی(ره) را در قالب مکتب فقهی معرفی کنند. فقاهت استوار و نوآورانه این فقیه بزرگ که در چارچوب‌های محکم فقه امامیه به موشکافی و طرح راه‌حل‌های جدید پرداخته، برای فقها و پژوهشگران فقهی می‌تواند بسیار درس¬آموز و پیش¬برنده باشد. امروز فقه امامیه با انبوهی از مسائل ریز و درشت روبروست که با محور قراردادن قرآن¬پژوهی فقهی در کنار فهم عمیق سنت اهل بیت(ع)و نشاندن عقل و نقل در فرایند استنباط، در جای منطقی خود، می‌توان امید به پاسخگویی داشت. مکتب فقهی محقق اردبیلی(ره) نمونه¬ رعایت چنین فرایندی در استنباط است