سبد خرید خالي مي باشد

مجموعه مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور

untitled_408757043

چيستی معنویت‌های نوظهور و شاخصه‌های ارزیابی آن، موضوعی مهم و پیچیده است تا آنجا که دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی دراین‌باره ابراز شده است. مجموعه مقالات حاضر در چارچوب برگزاری «همایش ملی معنویت‌های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها» فراهم شده که می‌‌کوشد دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران عرصهٔ معنویت‌های نوظهور را به دور از تعصبات ناپسند و نامعقول در اختیار پژوهشگران این عرصه به‌ویژه دانشجویان و طلاب قرار دهد.