سبد خرید خالي مي باشد

مجموعه مصاحبه های همایش ملی معنویت های نوظهور

untitled_174606678

مجموعه حاضر ارائه‌دهنده دیدگاه‌های متخصصان درباره اهم مسائل موجود در نقد و تحلیل معنویت‌های نوظهور است و با هدف آشنایی مخاطبان عمومی و نیز پژوهشگران دیگر حوزه‌های مطالعاتی تهیه شده است. در تدوین این اثر تلاش بر آن بوده است زمینه‌ای فراهم شود تا استادان و صاحب‌نظران دیدگاه‌های علمی خود را بدون تکلفات نگارش آکادمیک بیان کنند و در عمل عصاره دیدگاه‌های آنان با قلمی روان در کنار هم قرار گیرد.