سبد خرید خالي مي باشد

رویکرد فرهنگی تربیتی در یادگیری

untitled_293182938

تهيه سند ملی تحول بنيادين آموزش و پرورش مهم‌ترین اقدام برای رسیدن  به نظام تعليم و تربيتی است كه تحقق‌بخش حيات طيبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ايرانی می‌باشد، ولی این سند سیاست‌ها،رویکردها و راهکارها را مطرح کرده است و لازم است برنامه‌های عملیاتی مشخص برای استقرار آن طراحی شود. طرح رویکرد اسلامی در یادگیری و آموزش یکی از برنامه‌های اساسی و مهم در جهت اجرایی‌نمودن سند به‌حساب می‌آید. در این نوشتار سعی شده است ضمن بیان مبانی نظری مسئله، مدلی برای اجرای عملی تقدیم گردد.