سبد خرید خالي مي باشد

چکیده مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور

untitled_1292040340

بحران جنگ جهانی دوم ـ که نشان از شکست مدرنیته بود ـ آغازی شد برای احیای معنویت‌ها. اما در این میان معنویت‌های پیشا‌دینی، غیردینی، شبه‌دینی، تلفیقی و بازاری نیز در فضای تساهل و تسامح غرب به شکل قارچ‌گونه رشد کردند. در دهه‌های اخیر این پدیده، البته به شکل محدود در قالب‌های مختلف در فضای عمومی جامعه ایران نیز رواج یافته است. همایش «معنویت‌های نوظهور؛  شاخصه‌ها و نقدها» در صدد است با تحلیل ریشه‌ها، مبانی و جلوه‌های این پدیده، شاخصه‌هایی برای نقد و ارزیابی آن به دست دهد. مجموعه حاضر چکیده‌مقالاتی است که به همایش مذکور ارسال شده است