سبد خرید خالي مي باشد

تحلیل مسئله ازدواج امام مهدی (عج)

untitled_1274646447

مسائل خانوادگی و شخصی معصومان(ع) همواره برای شیعیان جالب و با ابهامات یا سؤالاتی همراه بوده است؛ از جمله درباره ازدواج و فرزندداشتن آخرین امام در این دوران سؤال‌های فراوانی وجود دارد که معمولاً مخاطبان را با جواب‌هاى ضدّ و نقیضى مواجه ساخته است.
تا کنون اقوال مختلف و بعضاً نظریات عجیب و غریبی دراین‌باره بیان شده است. این اثر می‌کوشد با بررسی و تحلیل مسئله ازدواج و فرزندداشتن امام مهدی(ع) در عصر غیبت چالش‌هایی را رصد و خنثی سازد که احیاناً از سوءاستفاده نشأت گرفته است.