سبد خرید خالي مي باشد

تبیین و تحلیل گرایش مدنیان به ائمه در عصر ظهور

untitled_1190062052

امامان دوازده‌گانه شیعی، اهل بیت پیامبر(ع) و جانشینان واقعی حضرتش بودند. ایشان برای ارائه قرائت صحیح از اسلام افراد زیادی را به خویش جذب می‌نمودند و با معارف راستین آشنا می‌کردند اما در برخی مناطق بنا بر عوامل گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... گرایش متفاوتی به ایشان داشتند. اثر پیش رو گرایش مردم مدینه به ائمه(ع) و عوامل تأثیرگذار بر فراز و نشیب این مسئله را تا حد امکان بررسی نموده است