سبد خرید خالي مي باشد

بازخوردهای نظریه علم دینی آیه الله جوادی آملی

untitled_968003129

در این مجموعه تلاش خواهد شد در سه فصل و در چندین بخش به توضیح و تبیین نظریه علم اسلامی آیت‌اللّه جوادی آملی از زبان خود استاد و برخی مفسران دیدگاه ایشان پرداخته شود. در فصل اول مفاهیم، مبانی و اصول نظریه در چهار بخش دین‌شناسی، علم‌شناسی، روش‌شناسی و علم دینی ارائه گردیده است. فصل دوم به نقدها و پاسخ‌ها اختصاص داده شده است که در چهار بخش نقدهای دین‌‎شناختی، نقدهای علم‌شناختی، نقدهای روش‌شناختی و دیگر نقدها صورت‌بندی شده است. در فصل پایانی الگویی از اسلامی‌سازی متون درسی که توسط گروهی از کارشناسان حوزه علوم تربیتی و معلمان آموزش و پرورش تهیه گردیده، ارائه شده است