سبد خرید خالي مي باشد

کارنامه تمدنی

untitled 1663608930

آوکتاب حاضر خلاصه کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران است که مخاطب عمده خود را در میان جوانان دغدغه‌مند به موقف و توفیق تمدنی جمهوری اسلامی ایران می‌جوید.کتاب با نگاه به جنبه‌های عمدتاً نرم و انسانی تمدن به‌خصوص محوردانستن امت اسلامی به مثابه مفهوم هادی در مقاله آغازین «مفهوم‌شناسی امت»،بررسی خود را طی هشت مقاله بعدی در موضوعات «مواجهه تمدنی با غرب»، «جریان مقاومت»، «مدیریت اقوام و مذاهب»، «اسلامی‌سازی علوم انسانی»، «مناسک امت‌ساز حج»، «مردم‌سالاری دینی»، «الگوی پیشرفت» و «دوگانگی نهاد علم» با بررسی اسناد و اقدامات جمهوری اسلامی در هر موضوع به انجام رسانده است.