سبد خرید خالي مي باشد

جرم ترک انفاق

untitled 500199095

تصور کنید فرد محترمی با داشتن یک فرزند خردسال با همسرش دچار اختلاف می‌شود و همسر وی به جرم «ترک انفاق» که مدت‌ها پیش رخ داده، به دادگاه شکایت می‌کند. از قضا زوج اکنون درآمد خوبی دارد و حاضر به پرداخت نفقۀ سابق هم هست؛ اما قاضی با استناد به قانون، پدر را راهیِ زندان می‌کند. با توجه به تغییر قانون در سال 91 و افزایش مجازات حبس برای جرم ترک انفاق و صدور برخی احکام کیفری شدید مانند مجازات دو سال حبس برای ترک انفاق اندک، کتاب حاضر در صدد است از جهت قانونگذاری و احکامی که بر اساس آن صادر شده، این سیاست‌ها را بررسی کند و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد. توجه‌دادن به فقه از اهداف مهم این تحقیق است.