سبد خرید خالي مي باشد

نقش انتظار در تعالی خانواده

untitled 911153275

با عنایت به جایگاه مهدویت در اسلام و تأثیرگذاری آن در ساحات مختلف، برای نهاد خانواده نیز دارای کارکرد بوده و قادر است علاوه بر تحکیم و تعادل و تداوم روابط همسری، خانواده را به تعالی نیز برساند و موجب شود آمادگی‌های لازم بینشی و فکری، اخلاقی، روحی و معنوی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی لازم را برای ظهور فراهم آورد. عنصر انتظار یکی از عناصر مؤثر در این زمینه به‌شمار می‌رود و به جرئت می‌توان گفت بیشترین کارکردهای مهدویت ناظر به آن است. لذا اهمیت آن موجب شده در روایات بسیاری مورد تأکید واقع شود و حتی برترین اعمال امت و با فضیلت‌ترین و بهترین عبادات برشمرده شود