سبد خرید خالي مي باشد

سیر تدوین و تطور صحابه نگاری

untitled 787980248

صحابه‌نگاری که به قدمت سیره‌نگاری است، به فهرست و شرح حال و مسائل مربوط به یاران پیامبر(ص) می‌پردازد. صحابه‌نگاری به دلیل موضوع چالش‌برانگیز آن از زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی برخوردار بوده که از همین رو طی ده قرن تطورات بسیاری به خود دیده و از جهت ساختاری و محتوایی دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی شده است.
نوشتار حاضر ضمن اشارت به سير تدوين و تطور اين دانش و مجموعه صحابه‌نگاری‌ها و صحابه‌نگاران، به نقش شیعه و اهل‌سنت در تحولات ساختاری و محتوایی و بیان مزایا و نواقص صحابه‌نگاری‌ها پرداخته است.