سبد خرید خالي مي باشد

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه - دفتر چهارم

untitled 1958970074

حکمت متعالیه امروزه یکی از مکتب‌های پرطرفدار فلسفه اسلامی به شمار می‌آید که تداوم‌بخش حیات فلسفی در جهان اسلام و ایران است. متفکران بنامی را می‌توان نام برد که در شمار شارحان و مفسران بزرگ این حکمت نوپدید بوده‌اند. با این همه آن‌چنان‌که باید تمامی ابعاد حکمت متعالیه به‌ویژه ابعاد سیاسی آن، مورد توجه و بررسی و پژوهش واقع نشده است. سخنرانی‌های دفتر چهارم که در قالب نشست‌های علمی ارائه شده است، بر آن است تا ضمن برجسته‌سازی ابعاد سیاسی حکمت متعالیه در مسیر توانمندسازی و غنای فلسفه سیاسی ـ اسلامی گام‌بردارد.