سبد خرید خالي مي باشد

روش شناسی مهدویت پژوهی

untitled 1204275096

امروزه بحث روش‌شناسی یکی از کلیدی‌ترین مباحث در پژوهش و تکاپو برای رسیدن به خلاقیت و تولید علم است. این بحث می‌تواند ما را به معیاری عمیق و دقیق که راهگشای مشکلات در عرصه‌های علوم اسلامی ـ انسانی است، راهبری کند و برای رسیدن به معرفت ژرفکاوانه و تکاپویی روشمندانه یاری نماید.
استفاده از روش‌های علمی به شکلی کاربردی در حوزه مهدویت‌پژوهی به توسعه این حوزه کمکی شایان می‌کند؛ بنابراین باید محتوای غنی و اطلاعات جاذب معارف مهدوی را به شیوه‌های علمی دسته‌بندی کنیم و روش‌های تحقیق هرکدام از آنها را ارائه دهیم؛ چراکه مطالعات روشمند تأثیر فراوان در پژوهش‌های جدید و ابداعات و نوآوری‌ها دارد و سبب تسهیل امر پژوهش در حوزه مهدویت‌پژوهی می‌شود.