سبد خرید خالي مي باشد

انقلاب اسلامی و انتخابات

untitled 861152737

امروزه مشارکت انتخاباتی به عنوان مهمترین نوع مشارکت سیاسی، از معیارهای ارزیابی نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی ایران به گواه تاریخ، تجلی بزرگ‌ترین عرصه ظهور مشارکت سیاسی و مردمی در تاریخ معاصر ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز با توسعه سازوکارهای مردم‌سالاری و نیز ایجاد تمهیدات لازم نهادی، تجربه‌ای بی‌نظیر در عرصه مشارکت انتخاباتی ملت ایران رقم خورد. این اثر واگویه‌ای است از ابعاد گونه‌گون تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ابعاد و مؤلفه‌های انتخابات و نیز تحلیل چهار دهه تجربه مشارکت انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران