سبد خرید خالي مي باشد

آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی

untitled 427806966
50,000 ریال

مشخصات فنی

رحیمی
328
91
رقعی
خرید نسخه دیجیتالنسخه دیجیتال کتاب
1000 تومان
67
نسخه دیجیتال کتاب را خرید نموده و در کتابخوان همراه پژوهان مطالعه نمایید

آشنایی با نظام حقوقی هر کشور و سیستم‌های حقوقی دیگر از دو جهت ضروری به نظر می‌رسد: از لحاظ نظری، برای انجام تحقیقات علمی و فراگیر و از لحاظ علمی، برای پاسخ گویی به مسائل مختلفی که از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و¬... در داخل کشور و یا در جامعه بین‌المللی مطرح می‌شود.
«آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی» در جهت وسعت بخشیدن به دامنۀ تحقیقات و پاسخ‌گویی به مشکلات علمی و نظری و هم‌چنین ایجاد انگیزه برای پژوهشگرانی که خواهان مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی هستند به نگارش درآمده است. «حقوق جزای عمومی»، «حقوق جزای اختصاصی»، «آیین دادرسی کیفری» و «جرم شناسی» عناوین فصول کتاب است.