سبد خرید خالي مي باشد

آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی

untitled 427806966
500,000 ریال

مشخصات فنی

رحیمی
328
91
رقعی
خرید نسخه دیجیتالنسخه دیجیتال کتاب
1000 تومان

خرید نسخه دیجیتال
دریافت کتابخوان همراه پژوهان
67
نسخه دیجیتال کتاب را خرید نموده و در کتابخوان همراه پژوهان مطالعه نمایید

آشنایی با نظام حقوقی هر کشور و سیستم‌های حقوقی دیگر از دو جهت ضروری به نظر می‌رسد: از لحاظ نظری، برای انجام تحقیقات علمی و فراگیر و از لحاظ علمی، برای پاسخ گویی به مسائل مختلفی که از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و¬... در داخل کشور و یا در جامعه بین‌المللی مطرح می‌شود.
«آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی» در جهت وسعت بخشیدن به دامنۀ تحقیقات و پاسخ‌گویی به مشکلات علمی و نظری و هم‌چنین ایجاد انگیزه برای پژوهشگرانی که خواهان مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی هستند به نگارش درآمده است. «حقوق جزای عمومی»، «حقوق جزای اختصاصی»، «آیین دادرسی کیفری» و «جرم شناسی» عناوین فصول کتاب است.