سبد خرید خالي مي باشد

نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن

untitled 858221961
600,000 ریال

مشخصات فنی

352
اول93
رقعی
خرید نسخه دیجیتالنسخه دیجیتال کتاب
5000 تومان

خرید نسخه دیجیتال
دریافت کتابخوان همراه پژوهان
198
نسخه دیجیتال کتاب را خرید نموده و در کتابخوان همراه پژوهان مطالعه نمایید

کارکردگرایی نظریه‌ای در فلسفه ذهن است که حالات ذهنی را اموری کارکردی می‌داند که می‌توانند با حالات مغزی تحقق یابند، هرچند به حالات مغزی فروکاسته نمی‌شوند. انواع مختلفی از این دیدگاه وجود دارد؛ برخی از دیدگاه‌ها حالات ذهنی را کارکردهایی محاسباتی از ورودی‌ها (محرک‌های پیرامونی) به خروجی‌ها (رفتارها) می‌دانند و برخی آنها را کارکردهای زیستی می‌انگارند.
این كتاب، در كنار سه مجموعه دیگر، ‌مقاله‌های برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره هر كدام از نظریه‌های پیش‌گفته عرضه می‌کند؛ نخستین مجموعه به نظریه‌های دوگانه‌انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه به نظریۀ این‌همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم (همین مجلد) مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است. مقالات مجموعه چهارم نیز به نظریه مادّی‌انگاری حذفی می‌پردازد.