سبد خرید خالي مي باشد

کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران

der

هر سازه¬ای دارای سه بخش اساسی است: درون‏سازه و اسکلت و پی؛ نمای داخلی؛ نمای بیرونی. در بحث «کارآمدی»نیز همین سه عنصر اصلی وجود دارد: زیرساخت‏ها و بنیادها؛ ساختارها و نهادها؛سیاست‏ها، قوانین و نحوه اجرای آنها. کارآمدی این سه بخش منجر به ارتقای کارآمدی «نظام جمهوری اسلامی ایران» می‏شود.اثر حاضر تلاش دارد راهکارهایی ارائه نماید تا «حرکت پاندولی» فعلی دولت(دولت به معنای اعم آن و نه فقط قوه مجریه)به «حرکت پلّکانی»تبدیل شود. مباحث با نگاهی راهبردی و کاربردی و ناظر به ارتقای کارآمدی «دولت اسلامی» ارائه شده و به این ترتیب در ساخت کشور اسلامی و دست‌یافتن به «تمدن نوین اسلامی» نقش اساسی دارد.