سبد خرید خالي مي باشد

صداقت در فلسفه اخلاق

lkj

این کتاب به بررسی ماهیت و حکم اخلاقی صداقت از منظر مهم‌ترین چهره‌های وظیفه‌گرایی، نتیجه‌گرایی و فضیلت‌گرایی در فلسفة اخلاق می‌پردازد. برخی از فیلسوفان اخلاق معتقدند اصل صداقت اصلی مطلق است که همه‌جا باید به آن ملتزم بود. برخی دیگر از فیلسوفان آن را مطلق نمی‌دانند. مشکل مهم گروه دوم، تعیین قواعد کلی برای موارد جواز دروغگویی است. در این کتاب سعی شده است با ذکر موارد متعددی از تعارضات عملی اصل صداقت با دیگر اصول اخلاقی که در زندگی عادی برای انسان‌ها بیشتر پیش می‌آید، قواعد و اصول کاربردی جهت تصمیم‌گیری در مقام تعارضات عملی ارائه شود.