سبد خرید خالي مي باشد

سازوکار جامعه پذیری سیاسی نسل‌های جدید روحانیان

dff

فرهنگ سیاسی هر جامعه تبلور ارزش‌ها، باورها و هنجارهای سیاسی حاکم آن جامعه است که طی سالیان متمادی رشد و بالندگی یافته‌اند و مانایی هویت سیاسی اعضای جامعه در گروی حفظ، تقویت و انتقال آنها به نسل‌های جدید است. انقلاب اسلامی ایران با خوانش جدید از ارزش‌ها، باورها و هنجارهای دینی و اسلامی، گونه‌ای متمایز از فرهنگ سیاسی را پدیدار ساخت که تداوم آن نیازمند انتقال بیشینه به نسل‌های جدید روحانی است و جامعه‌پذیری سیاسی به این هدف عینیت می‌بخشد.