سبد خرید خالي مي باشد

حجیت و کارآمدی در فقه و قانونگذاری

gtr

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جدی‌تر شدن به اجرا درآوردن احکام شریعت در صحنه جامعه، به ویژه در حوزه قانونگذاری، مسئله کارآمدی احکام شرعی و اینکه چه نقشی در استنباط دارد یا در اداره حکومت و قانونگذاری چه جایگاهی دارد و اینکه چه چالش‌هایی در اجتماع به دنبال دارد، به صورت پررنگ‌تری مطرح شد.
ازآنجاکه این مسئله سابقه شفاف و منقحی در مباحث فقهی، اصولی و فلسفه فقهی ندارد، نیازمند افق‌گشایی و ادبیات‌سازی است. گروه فلسفه فقه و حقوقِ پژوهشکده فقه و حقوق، موضوع حجیت و کارآمدی را در دستور کار خود قرار داد و با برگزاری نشست و تدوین مقالات در این زمینه، قدمی کوچک در این راستا برداشت.