سبد خرید خالي مي باشد

طلاق در آینه پژوهش‌های روان‌شناختی

ery

سستی بنیان خانواده و کاهش مهر و دوستی افراد از پیامدهای جامعه متمدن و صنعتی امروز است. از آن رو که خانواده سنگ بنای جامعه است، طلاق می‌تواند از یک گرفتاری شخصی به مسئله‌ای عمومی در ساختار اجتماعی تبدیل ‌شود. در چند دهه گذشته پژوهش‌های بسیاری درباره کیفیت و پایداری ازدواج در سراسر دنیا انجام شده‌ است؛ اما اطلاع ما از این پیشینه پژوهشی‌چندان منسجم نیست.
در این کتاب، پژوهش‌های تجربی درباره طلاق در ایران و سایر کشورها در زمینه همایندها، پیشایندها و پیامدهای طلاق، راه‌های پیشگیری از آن و خدمات روان‌شناختیِ کاهنده آسیب‌های ناشی از طلاق مرور می‌شوند؛ همچنین بر اساس پژوهش‌های موجود، عامل‌های گوناگون مؤثر بر طلاق و نیز شیوه‌های برتر پیشگیری