سبد خرید خالي مي باشد

اخلاق جهانی(مجموعه مقالات)

ret

دنیای امروز، تشنۀ اعتماد، صداقت، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و صلح است و این عطش جز با اخلاق سیراب نخواهد شد.
در جهان چندقطبی امروز نمی‌توان امیدوار بود بحران‌های جهانی همچون گسترش گازهای گلخانه‌ای، فقر جهانی، تروریسم، نسل‌کشی و... با توسل به نهادهای حقوقی و نظامی از بین بروند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، برای زیست جهانی، به «اخلاق جهانی» نیازمندیم؛ چه همه اصول این اخلاق را بپسندیم و چه نپسندیم، باید اصول مشترکی را در سطح جهانی به رسمیت بشناسیم. البته تأکید بر اخلاق جهانی، هرگز به معنای دست‌شستن از اخلاق غنی و پرمایه بومی و دینی نخواهد بود.
این کتاب ترجمه و تلخیص تعدادی از تک‌نگاشت‌ها و مقالات مهم پیش‌گامان و فعالان اخلاق جهانی است.