سبد خرید خالي مي باشد

آسیب‌شناسی سبک زندگی فردی

dds

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می­تواند  شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان بخشد که بتواند حوزه­های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.

اثر حاضر تلاش دارد به آسیب‌شناسی سبک زندگی در آموزه‌های قرآن و اهل بیت^ بپردازد.