سبد خرید خالي مي باشد

تعامل با زندانی و اسیر

hyg


سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می¬تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان بخشد که بتواند حوزه¬های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
اثر حاضر تلاش دارد به تعامل با زندانی و اسیر در آموزه‌های قرآن و اهل بیت^ بپردازد.