سبد خرید خالي مي باشد

مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریه کارآمدی مطلوب

lkjg

در هر علمی بدون نظریه ناظر به یک دسته مسائل آن علم، نه می‌توان آن مسائل را شناخت و نه می‌توان راه حل‌هایی مناسب برای آن مسائل ارائه داد. در نظام جمهوری اسلامی ایران ضعف کارآمدی مشهود در برخی ساحت‌‎ها (با وجود پیشرفت‌هایی بس چشمگیر در بسیاری از ساحت‌های گوناگون کشور)، به لحاظ فقدان کلان‌نظریه و خردنظریه‌های کارآمدی مطلوب اسلامی-ایرانی است. پردازش چنان نظریه‌هایی وابسته به شناسایی و تبیین مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها و ساختار چنان نظریه‌هایی است.
در این اثر چارچوب نظری منظومه‌نگری و منظومه‌فهمی عالم و آدم و دین و جامعه، مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های کلی کلان‌نظریه و خردنظریه‌های کارآمدی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز ساختار و ویژگی‌های اساسی چنان نظریه‌هایی تبیین شده است.