سبد خرید خالي مي باشد

آداب و احکام قرائت قرآن

ada

از آيات و رواياتی که به موضوع آداب و احکام قرائت پرداخته و کتاب‌ها و مقالات فراوانی که درباره آن تدوین شده است، آشکار می‌شود مواجهه با قرآن کریم و قرائت آن، سبک و آداب و احکام خاصی دارد و لازم است قاری قرآن به آنها توجه کند تا افزون بر رعایت حق قرائت، قاری قرآن در مسیر رشد و کمال قرار گیرد.