سبد خرید خالي مي باشد

رفتار با منافقان

mon

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می¬تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان ببخشد که بتواند حوزه¬های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
اثر حاضر تلاش دارد به بررسی رفتار با منافقان در آموزه‌های قرآن و اهل بیت^ دست زند.