سبد خرید خالي مي باشد

فرهنگ نامه جامع منطق

sfg
11,000,000 ریال

فرهنگ‌نامه جامع منطق کتابی است مبتنی بر اصطلاحنامه منطق و مشتمل بر توضیحات زبده و مستند برای 6606 اصطلاح منطقی. این فرهنگ‌نامه مرجعی چندوجهی است؛ از یک سو اهل اصطلاحنامه و کاربران آن را به معانی و اسناد و احیاناً دوره شکل‌گیری اصطلاحات راهبری می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند به مثابه اثری مستند و معتبر مورد استفاده اهل تحقیق در منطق قدیم قرار گیرد.
این اثر برای علاقه‌مندانی که در حوصله و مجالی اندک در صدد یافتن اطلاعاتی معتبر در باب هر اصطلاح منطقی هستند، بسیار مفید خواهد بود. فرهنگنامه حاضر از بررسی قریب به صد منبع و مدرک علم منطق فراهم آمده است.