سبد خرید خالي مي باشد

واپسین روزهای تاریخ از نگاه قرآن

va


قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاودانه رسول¬ اکرم¬|، رسالت بیان نیازهای بشر تا انتهای عالم را بر عهده دارد. از جمله مسائلی که بشر همواره به آن اندیشیده و در سال‌های اخیر در کانون اندیشه دانشمندان و اندیشوران قرار گرفته، آگاهی از پایان تاریخ و مسائل پیرامونی آن است. برخی با نگرانی و شماری نیز با امیدبستن به لیبرال دموکراسی درباره پایان تاریخ اظهار نظر کرده‌اند.
کتاب حاضر به تبیین دیدگاه قرآن درباره واپسین روزهای تاریخ پرداخته و با استناد به آیاتی از قرآن کریم پایان تاریخ را از آنِ مستضعفان و صالحان دانسته است. حاکمیت دین اسلام، توحید و یکتاپرستی به معنای واقعی کلمه و به ‌دور از هر گونه شرک و بت‌پرستی، جامعه‌ای ویژه و امن و عاری از کفر و نفاق، تأمین همه نیازهای انسان و شایستگی زمامداران از ویژگی‌های جامعه موعود صالحان در پایان تاریخ است. این ویژگی‌ها نشان از بطلان دیدگاه اندیشمندان معاصر غربی دارد.