سبد خرید خالي مي باشد

آرایه های بدیع-بیان و تبیین آرایه‌های لفظی و معنوی آیات قرآن

ara

در اصطلاح بلاغیان، به آرایش سخن فصیح و بلیغ، بدیع گویند. موضوع دانش بدیع، سخن ادبیِ فصیح و بلیغ است و به چیزهایی که کلام بلیغ را می‌آرایند «مُحَسِّنات» و «صنایع بدیع» گفته ‌می‌شود.
در این پژوهش شیوه‏هاى زیباسازى در صناعات بدیع به دو گونه «آرایه‌های معنوى» و «آرایه‌های لفظى» تقسیم شده‌اند.