سبد خرید خالي مي باشد

اخلاق باورمندی و فهم دین

agl_1704909598

چه اصول و ضوابطی بر فرایند فهم دینی حاکم است و افراد بر اساس چه فرایندی به باور دینی می‌رسند؟
اخلاق فهم دین تلاشی برای فهم اصول اخلاقی حاکم بر فرایند فهم دین است که رعایت این اصول در کنار اصول معرفتی حاکم بر منطق فهم، شخص دین‌دار را به فهمی دقیق‌تر و درنتیجه به باوری صائب درباره دین خواهد رساند. اخلاق فهم دین به ما نشان می‌دهد شیوه‌های اخلاقی یا غیراخلاقی پذیرش، طرد، حفظ، ترک و تقویت یک اعتقاد دینی چیست.
این کتاب هنجارشناسی باور دینی را در دو لایه عوامل ذهنی معرفتی و عوامل شخصیتی معرفت بررسی کرده است.