سبد خرید خالي مي باشد

خدا در قرآن و عهدین

art


از آغاز نزول قرآن، همه کسانی که این کتاب را خطری برای منافع و موقعیت خود دیدند، تلاش کردند رابطه‌اش را با خدا انکار کنند. مستشرقان و بزرگان کنیسه و کلیسا ادعا کردند قرآن اقتباسی از تورات و انجیل است. نویسندۀ این کتاب شبهات را بررسی کرده و پاسخ داده است.