سبد خرید خالي مي باشد

اصطلاح نامه حقوق جزای عمومی

es

تشخیص‌ اینکه چه واژه‌ای اصطلاح است یا نیست، یکی از مسائل اساسی در زبان‌شناسی است. در تدوین اصطلاح‏نامه علوم اسلامی و شاخه‌های مرتبط با آن مانند علم حقوق، تلاش بر استانداردسازی اصطلاحات بوده است. اصطلاح‏نامه علوم اسلامى با تأكيد بر رعايت قواعد بين‏المللى سامان یافته و با استاندارد سازمان جهانى (ISO 2788) سازگارى دارد. در فرايند تدوين در عمل با بخش‌هایی از استاندارد «Ansi» و «ISO5964» همخوان شده است.
حقوق جزا به سه رشتة آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم می‌شود. حقوق جزای عمومی به مسائل کلی مربوط به جرم و مجازات و مسئولیت کیفری می‌پردازد. درحقیقت این رشته از حقوق جزا، کلیات و قواعدی عمومی است که به همۀ جرائم نظارت دارد و بر همۀ آنها حکومت می‌کند.
گروه علمی تدوین سازمان‌های دانش پس از بررسی‌ها به این تصمیم رسید این بخش را (که در واقع زیر رده‌ای از علم حقوق است) به صورت مستقل منتشر کند تا استفاده از آن راحت‌تر باشد. این اثرافزون بر مترادف‌ها، زیر‌بخش‌های اخص و وابسته خود را با فرم مشخصی در نظام معنایی اصطلاح‌نامه‌ نشان می‌دهد.